ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis van Poelenburch

Portrait
Name:Cornelis van Poelenburch
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht
Father:Simon Sebastiaensz. Verwel (? - 1596)
Mother:Adriaentgen Willemsdr. van Leerdam (1555 - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Satiro
Identity Nickname (Bentvueghels)Satyr
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Landschapgrotten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan Dircksz Both
collaborated with Hendrick (van) Steenwijck II
collaborated with Nicolaes de Gijselaer
collaborated with Carel Cornelisz. de Hooch, alias: Charles de Hooch
collaborated with Adam Willaerts
collaborated with Roelant Savery, alias: Roelandt Saverij / Savry
collaborated with Filippo Teodoro di Liagno, alias: Filippo d'Angeli | Filippo Napoletano
collaborated with Bartholomeus Cornelisz. van Bassen, alias: Bartholt / Barthout / Bartel / Bartelmees
collaborated with Alexander Keirincx, alias: Keirrinckx
collaborated with Herman Saftleven III
collaborated with Dirck Christiaensz. van Delen, alias: Theodoor van Delen
courtly client of Karel I van Engeland
portrayed Johan Pellicorne de jonge
portrayed Susanna van Ceulen, alias: van Collen
Education and training
master of Daniël Vertangencertain
master of Jan Gerritsz. van Bronchorstprobably
master of Jan Haensbergen, alias: Johannes van Haensbergencertain
master of Warnard van Ryzen, alias: Werner of Wernherus van Rijzencertain
master of Wouter van Steenrecertain
master of Diderick van Steenbergen, alias: Theodorus Cornelisz. van Steenberchprobably
master of Gerrit Jansz. van Bronchorst, alias: Gerardo van Bronchorstprobably
master of Jan van der Lijs, alias: Joan vander Liscertain
master of Dirck Abrahamsz. van der Lisse, alias: Diderick van der Lisseprobably
pupil of Abraham Bloemaertcertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Wybrand Simonsz. de Geest

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U035a002: 33 (12-6-1646)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795 (toegangsnummer 702), 174-68: 174 (7-12-1633 scans nrs. 182-183)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 128-130

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Schaar, E., 'Poelenburgh und Breenbergh in Italien und ein Bild Alsheimers', Mitteilungen des Kunsthistorische Institutes in Florenz 9 (1959-1960), pp. 25-54
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933), 178/179
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Sluijter-Seijffert, Nicolette & Wolters, Margreet, 'Samenwerking tussen Alexander Keirincx en Cornelis van Poelenburch belicht', Oud Holland 122 (2009), pp. 14-42
 6. Wood, Jeremy, 'Orazio Gentileschi and some Netherlandish artists in London: the patronage of the Duke of Buckingham, Charles I and Henrietta Maria', Simiolus: Netherlands quarterly for the history of art 28 (2000-2001), pp. 103-128
 7. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240
 8. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Wood, Jeremy, 'Orazio Gentileschi and Some Netherlandish Artists in London: The Patronage of the Duke of Buckingham, Charles I and Henrietta Maria', Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 28 nr. 3 (2000-2001), pp. 103-128. <URL: https://doi.org/10.2307/3780940>, 117
 11. Sluijter-Seijffert, Nicolette, Cornelis van Poelenburch (1594/5-1667): The Paintings, [Oculi: Studies in the arts of the Low countries 15], s.l.: John Benjamins Publishing Company (2016)
 12. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
 13. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 14. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 15. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 16. Sluijter-Seijffert, Nicolette Cathérine, Cornelis van Poelenburch (ca. 1593-1667), Enschede: Sneldruk Boulevard (1984), (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
 17. Bok, Marten Jan, 'De date of Cornelis van Poelenburgh's birth', Mercury 2 (1985), pp. 9-11