ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Bloemaert

Portrait
Name:Abraham Bloemaert
Gender:male
Born:Gorinchem
Died:Utrecht
Father:Cornelis Bloemaert (? - 1593)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Historiereligieuze figuren
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Bartholomeus Breenbergh, alias: Breenborchprobably
master of Jacob Gerritsz. Cuypdisputed
master of Hendrick Gysbertsz. Schoockcertain
master of Cornelis Bloemaert IIcertain
master of Augustijn Gerritsz van Sompeecken, alias: Sompeyckencertain
master of Laurens Laurensz. van Nijendaelcertain
master of Jan Lucasz. van de Pollcertain
master of Hendrick Jansz. ter Brugghencertain
master of Gerard Hermansz van Honthorst, alias: Gerritcertain
master of Jan Gerritsz. van Heemskerck van Beestcertain
master of Peter Petersz. van Zanencertain
master of Antoni Ambrosiusz. Schouten, alias: Ciamellare; Chambelaercertain
master of Robbert Jansz Splintercertain
master of Jan Aerntsz. van Brienen, alias: de Hell gezegd Brienencertain
master of Jan Hermansz van Bijlertcertain
master of Wybrand Simonsz. de Geestcertain
master of Quintynus de Waerdtcertain
master of Cornelis van Poelenburchcertain
master of Abraham Jacobsz van Almeloveencertain
master of Andries Dircksz. Bothdisputed
master of Jan Dircksz Bothdisputed
master of Hendrick Jacobsz Munnekes, alias: Munnikscertain
master of Franchoys van der Hove, alias: Frans Jochemsz.certain
master of Nicolaus Knupfer, alias: Nicolaescertain
master of Jan Baptist Weenix, alias: Johannis Weniscertain
master of Johan Michielsz van de Sandecertain
master of Samuel Samuelsz. Griffet, alias: Greffetcertain
master of Willem van Drielenburgcertain
pupil of Cornelis Bloemaert, alias: Blumaertcertain
pupil of Gerrit Hendricksz. Splintercertain
pupil of Joos Cornelisz. de Beer, alias: Joost of Jozef van de Beercertain
pupil of Coenraet Strickprobably
pupil of Herry NN, alias: Maistre Herrycertain
pupil of Jehan Bassotcertain
pupil of Hieronymus Francken I, alias: Jeroom Franncken / Jan van Herenthalscertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 43-45
 2. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 297-298

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Müller, Cornelius, 'Abraham Bloemaert als Landschaftsmaler', Oud-Holland 44 (1927), pp. 193-208
 3. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 98
 4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 5. Bok, Marten Jan, 'The Life of Abraham Bloemaert', in: Helmus, L.M. & Selig, G. (eds.) The Bloemaert Effect. Colour and Composition in the Golden Age, Utrecht: Centraal Museum; Schwerin: Staatliches Museum Schwerin (2011), pp. 18-22
 6. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Huys Janssen, Schilders in Utrecht 1600-1700, [Historische reeks Utrecht 15], Utrecht: Matrijs (1990)
 9. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 10. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 11. Seelig, Gero, Abraham Bloemaert (1566-1651): Studien zur Utrechter Malerei um 1620, Berlin: Mann (1997)
 12. Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk: Davaco (1993)
 13. Evers, G.A., 'Cornelis, de stamvader der Bloemaerts', Historica 8 (1942), pp. 282-286
 14. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)