ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Baptist Weenix

Portrait
Name:Jan Baptist Weenix
Name variants:Johannis Wenis
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Vleuten
Father:Jan Jansz. Weynes (1584 - ca. 1659)
Mother:Grietge Heremans (1595 - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Ratel
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Genreschuurinterieurs
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenjachtstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Dirk Stoop, alias: Dirck Willemsz. van der Stoop |Theodorus / Rodriques / Rodrigo Stoop
portrayed Hans Horions, alias: Johan Horions
Business
has business relation with Thomas Belgard, alias: Bellegaer
Education and training
master of Jan Weenix, alias: Joan / Johan Weeninxcertain
master of Melchior d' Hondecoetercertain
pupil of Jan Christiaensz Mickercertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
pupil of Claes Cornelisz. Moyaert, alias: Nicolaes Moeyaert / Moijartcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 451: 227
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Hof van Utrecht (toegangsnummer 239-1), 252-86: D-51, nr. 5
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 76-83

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Stechow, W., 'Jan Baptist Weenix', Art Quartely 11 (1949), pp. 181-199
 3. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
 4. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 5. Ginnings, Rebecca Jean, The art of Jan Baptist Weenix and Jan Weenix (3 vols.), Newark DE: s.n. (1970), (Dissertation University of Delaware)
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Van Wagenberg-Ter Hoeven, Anke A., Jan Baptist Weenix: The Paintings: A Story of Versatility, Success and Bankruptcy in Seventeenth-Century Holland (vol. 1); Jan Weenix: The paintings: Master of the Dutch hunting still life (vol. 2) (2 vols.), Zwolle: Waanders Publishers (2018), volume 1
 9. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 10. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 11. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 12. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)