ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wybrand Simonsz. de Geest

Portrait
Name:Wybrand Simonsz. de Geest
Gender:male
Born:Leeuwarden
Died:Leeuwarden after
Father:Simon Juckes (? - 1604)
Mother:Wyts Wybrens (? - 1628)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)De Friesche Adelaar
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretgroepsportretten
Wealth Gross wealth10000-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Haring van Harinxma thoe Heeg, alias: Haringus ab Harinxma
portrayed Willem Frederik van Nassau-Dietz
portrayed Ernst Casimir van Nassau-Dietz
portrayed Hendrik Casimir van Nassau-Dietz I
portrayed Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel
portrayed Theodorus Saeckma, alias: Dirck
portrayed Eva Maria de Geest
portrayed Adam Joseph Pynacker
Education and training
master of Jacob Potmacertain
master of Jan Jansz. de Stommeprobably
master of Mathijs Haringhsprobably
master of Julius de Geest, alias: Julius Felix de Geestcertain
pupil of Simon Juckescertain
pupil of Doede Juckescertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
Friendship
received contribution in album amicorum from Gerrit Vredeman, alias: Gerart Vredaman Frison
received contribution in album amicorum from Jan Gerritsz. van Heemskerck van Beest
received contribution in album amicorum from Mathijs Haringhs
received contribution in album amicorum from Cornelis Cornelisz. Quackel, alias: Cornelis Gerritsz. Quackel
received contribution in album amicorum from Jan Aerntsz. van Brienen, alias: de Hell gezegd Brienen
received contribution in album amicorum from Louis Beaubrun, alias: Bobrun
received contribution in album amicorum from Antoni Ambrosiusz. Schouten, alias: Ciamellare; Chambelaer
received contribution in album amicorum from Quintynus de Waerdt
received contribution in album amicorum from Wouter Pietersz. Crabeth II, alias: Wouter Guartier
received contribution in album amicorum from Meyndert Pietersz. Voskuijl
received contribution in album amicorum from Willem van Loon
received contribution in album amicorum from Abraham van Mildert
received contribution in album amicorum from Leonard Bramer
received contribution in album amicorum from Pieter Pietersz. de Molijn
received contribution in album amicorum from Cornelis van Poelenburch

References

External biographical records

Primary sources

 1. Historisch gemeente-archief, Franeker: Oud Archief Franeker, 10: 614a
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 147-149

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 439
 3. Wassenbergh, A., De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochum: De Tijdstroom (1967)
 4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 51, München-Leipzig: Saur (2006)
 6. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240
 7. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 8. Nijboer, Harm, 'Copy, edit & paste. Prentcultuur en zilverwerk', Fryslân Historisch Tijdschrift 20, nr. 6 (2014), pp. 16-20
 9. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 198-199
 10. Van Sminia, H.B., 'Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg', De Vrije Fries 8 (1859), pp. 82-88, 86-88
 11. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 12. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. De Vries, Lyckle, Wybrand de Geest : ’De Friessche Adelaar’ portretschilder in Leeuwarden 1592 - c.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum, Leeuwarden: De Tille (1982)