ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Mathijs Haringhs

Portrait
Name:Mathijs Haringhs
Gender:male
Born:Leeuwarden circa
Died:Leeuwarden after
Father:Haring Wilckes (? - ?)
Mother:Griet Tijsdr. (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Gysbert Japicx, alias: Jacobs
portrayed Willem Frederik van Nassau-Dietz
Education and training
master of Cornelis Birdamacertain
pupil of Wybrand Simonsz. de Geestprobably
Friendship
contributed to the album amicorum of Wybrand Simonsz. de Geest

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 75

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240
  5. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  6. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)