ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Julius de Geest

Portrait
Name:Julius de Geest
Name variants:Julius Felix de Geest
Gender:male
Born:Leeuwarden between and
Died:Leeuwarden buried on
Father:Wybrand Simonsz. de Geest (1592 - 1672)
Mother:Hendrickje Fransdr. Uylenburgh (1600 - 1665)

Marriage:

Child:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Diereninsecten
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvisstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Wybrand Simonsz. de Geestcertain
pupil of Johannes Mijtens, alias: Jan Mytenscertain
pupil of Erasmus Quellinus IIcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 278 & 280

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 13, Leipzig: Engelmann (1920)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 51, München-Leipzig: Saur (2006)
  4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)