ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Hermansz van Bijlert

Portrait
Name:Jan Hermansz van Bijlert
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht
Father:Herman Beerntsz. van Bijlert (1566 - 1614)
Mother:Elisabeth Willems van Laekerveld (? - 1642)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Aeneas
Religion DenominationReformed
Religion DenominationReformed
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelis Willaerts
collaborated with Gysbert Gillisz. d' Hondecoeter
collaborated with Bernardus Zwaerdecroon, alias: Bernhardo Zwaardecroon
Education and training
master of Abraham Willaertscertain
master of Ludolf Leendertsz. de Jongh, alias: Ludolph | Leuvencertain
master of Mattheus Wytmans, alias: Mathys Wijtmancertain
master of Bartram Fouchier, alias: Bertram de Fouchiercertain
master of Johannes van Thiel, alias: Johan van Thielprobably
pupil of Herman Beerntsz. van Bijlert, alias: Van Nieulandtcertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
Financial
is assured by Gijsbert van Schendel
is assured by Anthony Claessen, alias: Anthony Claesz. II

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 430: 125
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 235

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 290-291
 3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 15, München-Leipzig: Saur (1997)
 4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 5. Huys Janssen, Paul, Jan van Bijlert 1597/98-1671. Catalogue Raisonné, [Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries 7], Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (1998)
 6. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Huys Jansen, Paul, Jan van Bijlert (1597/98-1671): schilder in Utrecht, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
 9. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 10. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 11. Von Schneider, Arthur, Caravaggio und die Niederländer, Marburg/Lahn: Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars (1933)
 12. Hoogewerff, G.J., 'Jan van Bylert, schilder van Utrecht 1598-1671', Oud Holland 80 (1965), pp. 2-34
 13. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)