ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartram Fouchier

Portrait
Name:Bartram Fouchier
Name variants:Bertram de Fouchier
Gender:male
Born:Bergen op Zoom
Died:Bergen op Zoom
Father:Paul Fouchier (? - 1641)
Mother:Cathelyne Andriesdr. Spruyt (? - 1642)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Ornamentstads- en familiewapens
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Paulus de Fouchier, alias: N. Fauchiercertain
pupil of Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijckcertain
pupil of Jasper Becxcertain
pupil of Jan Hermansz van Bijlertcertain
Friendship
travelling-companion of Johan van Isendoorn, alias: Johan Frederik van Isendoorn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 338-339
  2. Weyerman, Jacob Campo, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen : met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden (4 vols.), 's Gravenhage: de wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, en J. de Jongh; Dordrecht: Ab. Blussé en zoon (1729-1769), volume 2: 82-83 & volume 4: 98

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916), 245-246
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 43, München-Leipzig: Saur (2004)
  4. Schutte, O., 'Rouwborden in de Grote of St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom in de zeventiende eeuw', De Nederlandsche Leeuw 105 (1988), pp. 325-343, 341-342
  5. Wildeman, M.G., 'Iets over de schildersfamilie Fouchier', Oud Holland 17 (1899), pp. 186-188
  6. Bredius, A., 'De Schilder Bartram Fouchier', Oud Holland 55 (1938), pp. 241-244
  7. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  8. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)