ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Mattheus Wytmans

Portrait
Name:Mattheus Wytmans
Name variants:Mathys Wijtman
Gender:male
Born:'s-Hertogenbosch baptized on
Died:Utrecht
Father:Theodorus Wytmans (? - 1674)
Mother:Ida van den Bossche (? - ?)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenstillevens
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Hendrick Verschuringcertain
pupil of Jan Hermansz van Bijlertcertain
Friendship
witnessed baptism of Josina Margareta Weenix, alias: Judoca Weenix

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 373: 110 (17-7-1684)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 000: 000 (17-4-1689) & 86: 112 (31-12-1669)
 3. Erfgoed 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch: DTB-registers ‘s-Hertogenbosch (toegangsnummer 019), 10 (23-10-1638; vriendelijke mededeling van René van Dijk)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 291

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Ackermans, Gian, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705), Amsterdam: Uitgeverij Prometheus; Amsterdam: Bert Bakker (2003), 347
 5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 6. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)
 7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)