ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Willaerts

Portrait
Name:Cornelis Willaerts
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht buried on
Father:Adam Willaerts (1577 - 1664)
Mother:Mayken Adriaens van Herwijck (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Marinezeegezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan Hermansz van Bijlert
Friendship
was assisted at marriage by Johan Fredericksz. van Beeck

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U028c001: 30 (3-9-1639) & U047a002: 39 (16-5-1653)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K├╝nstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
  3. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  4. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografie├źn als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)