ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adam Willaerts

Portrait
Name:Adam Willaerts
Gender:male
Born:Londen baptized on
Died:Utrecht
Father:Adam Willaerts Pieterszoon (? - ?)
Mother:Maria Sampson (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoUijt liefden gonstich
Religion DenominationReformed
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschapriviergezichten
Subject of painting Marineschepen
Subject of painting Marinezeegezichten
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenhavengezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelis van Poelenburch
Education and training
master of Cornelis van Wijckerslootcertain
master of Hendrick Gijsbertsz. van Nijendaelcertain
master of Abraham Willaertscertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Moens, William John Charles, The marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London, Lymington: King & Sons, printers (1884). <URL: http://openlibrary.org/works/OL13488358W>, 81
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795 (toegangsnummer 702), 174-68: 174 (7-12-1633 scans nrs 182-183)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 60

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 3. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 4. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht)
 5. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 6006
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Hoevenaar, Adrianus, Redenvoering gehouden ter gelegenheid van de inwying, van het Teken-collegie, op de nieuw gebouwde zaal, boven het Zegelhuis der Stad Utrecht, Utrecht: Justus Visch (1778), 18
 9. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
 10. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)