ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Herman Beerntsz. van Bijlert

Portrait
Name:Herman Beerntsz. van Bijlert
Name variants:Van Nieulandt
Gender:male
Born: circa
Died:Utrecht buried on
Father:Beernt N.N. (? - 1566)
Mother:

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan Hermansz van Bijlertcertain
master of Beernt Hermansz. van Bijlertcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 290
  4. Van Ruyven-Zeman, Zsuzsanna, Stained Glass in the Netherlands before 1795 (2 vols.), [Corpus Vitrearum: the Netherlands 4], Amsterdam: Amsterdam University Press; Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (2011), volume 1: 324
  5. Huys Janssen, Paul, Jan van Bijlert 1597/98-1671. Catalogue Raisonné, [Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries 7], Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (1998), 218-219
  6. De Vries, W., 'Genealogieën Van Byler (Van Bilaer, Bilar, Biler, Bylar , Bylaer, Byler, Byller, Bylaerdt, Bijlert) vóór de tweede helft van de XVIIde eeuw', De Nederlandsche Leeuw 64 (1947), pp. 228-234, 232-234
  7. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)