ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Bloemaert II

Portrait
Name:Cornelis Bloemaert
Gender:male
Born:Utrecht circa
Died:Rome
Father:Abraham Bloemaert (1566 - 1651)
Mother:Gerarda de Roy (? - ca. 1649)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistorische figuren

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Theodoor Matham, alias: Dirck / Theodorus
collaborated with Reynier van Persijn
collaborated with Joachim (van) Sandrart
collaborated with Albert Clouwet, alias: Albertus / Aubertus Clouet
courtly client of Vincenzo Giustiniani
Education and training
master of Jeremias Falckprobably
master of Reynier van Persijncertain
master of François de Poillyprobably
pupil of Crispyn de Passe I, alias: Chrispijn van de Passecertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
pupil of Gerard Hermansz van Honthorst, alias: Gerritcertain
Friendship
travelling-companion of Theodoor Matham, alias: Dirck / Theodorus
Housing
residential landlord of Theodoor Cornelisz van der Schuer, alias: Theodorus vander Schuur
residential landlord of Andries van Lobbrecht, alias: Lobregt
residential landlord of Jacob Ferdinand Voet, alias: Ferdinand Voet | Ferdinand Fiammingo
residential landlord of Jacob de Rooster
residential landlord of Arnold van Westerhout

References

External biographical records

Primary sources

 1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795 (toegangsnummer 702), 1339 (26-5-1663)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
 6. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk: Davaco (1993)
 9. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150