ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Theodoor Cornelisz van der Schuer

Portrait
Name:Theodoor Cornelisz van der Schuer
Name variants:Theodorus vander Schuur
Gender:male
Born:Den Haag
Died:Den Haag
Father:
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Vriendschap
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Architectuurarchitectuur
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Christina I van Zweden
Education and training
master of Abraham Oosthoorncertain
master of René Auguste Constantyncertain
master of Cornelis de Bruyn, alias: Cornelis de Bruijncertain
master of François Mannes, alias: Franchois Mannescertain
master of Richard van Bleeck, alias: Ritsaert / Ridtsaertcertain
master of Jan Hendrik Brandon, alias: Jean Henri Brandoncertain
pupil of Sébastien Bourdoncertain
Friendship
travelling-companion of Henry de la Vallée, alias: Hindrich de la Vallée
travelling-companion of Sébastien Bourdon
Housing
lodger of Cornelis Bloemaert II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  2. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Schildersbrieven - Bijzondere Collecties - OV 2 (toegangsnummer 8001-01), 1139 (30-8-1687)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  5. Gault de Saint-Germain, M., Guide des amateurs de tableaux pour les écoles flamande, allemande et hollandoise (2 vols.), Paris: Antoine-Augustin Renouard (1818), volume 2: 89-90
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998), 345-346
  7. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46