ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis de Bruyn

Portrait
Name:Cornelis de Bruyn
Name variants:Cornelis de Bruijn
Gender:male
Born:Den Haag between and
Died:Utrecht between and
Father:
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens
Subject of painting StillevenIndonesische vruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Godfried Kneller, alias: Gottfried of Sir Godfrey Kneller
Education and training
pupil of Theodoor Cornelisz van der Schuer, alias: Theodorus vander Schuurcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
  4. Drijvers, Jan Willem, De Hond, Jan & Sancisi-Weerdenburg, Heleen (eds.) "Ik hadde de nieusgierigheid" : de reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727), [Mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux" 31], Leiden: Ex Oriente Lux; Leuven: Peeters (1997)
  5. De Loos-Haaxman, J., De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders (2 vols.), Leiden: Sijthof (1942)
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)