ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Dircksz Both

Portrait
Name:Jan Dircksz Both
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht
Father:Dirk Joriaensz. Both (? - 1664)
Mother:Anna Schinkels (? - 1634)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelis van Poelenburch
Education and training
master of Willem de Heusch, alias: Guilliam de Heuschcertain
master of Hendrick Verschuringcertain
master of Barend Bispinck, alias: Bisbinckcertain
pupil of Abraham Bloemaertdisputed
Housing
shared a house / rooms with Jan Jansz. van Causteren
shared a house / rooms with Hendrik Brant
shared a house / rooms with Andries Dircksz. Both

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 123: 486 (9-8-1652)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U017a004: 306-307v, 308-309v (3-4-1644)
 3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Klapper op de overluidingen ten Dom bij overlijden, 1562-1751 (Domkapittel te Utrecht, toegangsnummer 216, inventarisnummer 702), (30-7-1652)
 4. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
 5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 114-117

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Waddingham, Malcolm R., 'Andries en Jan Both in France and Italy', Paragone n.s.15 (1964), pp. N.171, 13-43
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 13, München-Leipzig: Saur (1996)
 6. Burke, James D., Jan Both. Paintings, Drawings and Prints, New York: Garland (1976)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 9. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)