ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Gerritsz. van Bronchorst

Portrait
Name:Jan Gerritsz. van Bronchorst
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Amsterdam buried on
Father:Gerrit Jacobsz. van Bronchorst (? - 1631)
Mother:Feysken Claesdr van Doorn (1574 - 1625)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jacob van Campen
portrayed Matthijs van der Merwede
Education and training
master of Caesar van Everdingen, alias: Cesar / Boetius / Bovetius / Boëthius Pietersz. van Everdingencertain
master of Jan Jansz. van Bronchorst, alias: Johannes van Bronchorstcertain
master of Gerrit Jansz. van Bronchorst, alias: Gerardo van Bronchorstcertain
pupil of Cornelis van Poelenburchprobably
pupil of Jan Jacobsz. van der Burch, alias: Johan van der Borch | Burgh | Verborchcertain
pupil of Pieter Mathyscertain
pupil of Nicolas Chamuscertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 94: 189 (12-11-1626)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Verzameling Van Buchel-Booth (toegangsnummer 355), 167: 216 (genealogie Van Noort scan nr 21)
 3. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 121, 157
 4. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 278
 5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 231-233

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
 3. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 4. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 69
 5. Verhoef, Denis, 'De familieboom van ‘Andryes Jacobs ons overgrootvader’ (van Cootwijck, van Doorn, van Leeuwen, van Praet). Een briefje in de papieren van Mr. Johan van Cootwijck te Utrecht', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 133 (2016), pp. 12-42, 34-36
 6. Döring, Thomas, Studien zur Künstlerfamilie van Bronchorst: Jan Gerritz. (ca. 1603 - 1661), Johannes (1627 - 1656) und Gerrit van Bronchorst (ca. 1636 - 1673) in Utrecht und Amsterdam, Alfter: VDG (1993), (Diss. Univ. Bonn 1989)
 7. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 10. Hoogewerff, G.J., 'Jan Gerritsz en Jan Jansz van Bronchorst, schilders van Utrecht', Oud-Holland 74 (1959), pp. 139-160