ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob van Campen

Portrait
Name:Jacob van Campen
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Amersfoort
Father:Pieter Jacobsz van Campen (1568 - 1615)
Mother:Gerritge Claes Janszdr Berents (? - 1625)

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameAlex Sidra
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Leonard Bramer
collaborated with Paulus Bor I
collaborated with Jan Gerritsz. van Bronchorst
collaborated with Caesar van Everdingen, alias: Cesar / Boetius / Bovetius / Boëthius Pietersz. van Everdingen
collaborated with Gerard Hermansz van Honthorst, alias: Gerrit
collaborated with Jan Lievens
collaborated with Pieter Jansz Post
commissioned works of art by Abraham Willaerts
courtly client of Johan Maurits van Nassau-Siegen
portrayed Suzanna van Baerle
portrayed Constantijn Huygens I
Business
is employer of Jacob Vennekool, alias: Vennecool
is employer of Bartholomeus Drijfhout
Education and training
master of Matthijs Withoos, alias: Mathias Withooscertain
master of Hendrick (de) Graauwcertain
master of Pieter Jansz Postcertain
pupil of Frans Pietersz de Grebberdisputed
Housing
employed as domestic servant Reijntgen Thomas
residential landlord of Johannes (van) Brosterhuysen, alias: Jan van Brosterhuijsen

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 7: 260
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 380-382

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Ruurs, R., 'Pieter Saenredam: zijn boekenbezit en zijn relatie met de landmeter Pieter Wils', Oud Holland 97 (1983), pp. 59-68
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 547-549
 4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>
 5. Schwartz, Gary & Bok, Marten Jan, Pieter Saenredam, de schilder en zijn tijd, Maarssen: Schwartz; 's-Gravenhage: SDU (1989)
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 16, München-Leipzig: Saur (1997)
 7. Roscam Abbing, Michiel, Brazilië zien zonder de oceaan over te steken: de wandtapijten van Johan Maurits, s.l.: Uitgeverij Lias (2021)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Swillens, P.T.A., Jacob van Campen, schilder en bouwmeester 1595-1657, Assen: Van Gorcum (1961)
 10. Huisken, Jacobine, Ottenheym, Koen & Schwartz, Gary (eds.) Jacob van Campen: het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam: Architectura & Natura Pers; Amsterdam: Stichting Koninklijk Paleis (1995)
 11. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 12. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 13. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)