ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan Pellicorne de jonge

Portrait
Name:Johan Pellicorne
Gender:male
Born:Leiden circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis van Poelenburch
portrayed by Rembrandt Harmensz. van Rijn
Friendship
assisted at marriage Jeremias van Collen, alias: Keulen

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 431: 25, 453: 391 & 1100A: 104

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 2: 645
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 32616 & 234756
  3. Van Houten, E., Geschied-bouwkundige beschrijvingen behorende bij het grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon, Amsterdam: Stadsdrukkerij (1962)