ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Daniël Vertangen

Portrait
Name:Daniël Vertangen
Gender:male
Born:Hamburg
Died:Amsterdam buried on
Father:Daniel Vertangen (1601 - ?)
Mother:Anna Coppens (? - ?)

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genreinterieurs
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Willem de Lange
Education and training
pupil of Cornelis van Poelenburchcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 106: 423 & 1195: 65
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: Archief A. Bredius, 0380.565
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 129 (sub Kornelis Poelenburg)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 3986: s.p. (14-12-1671)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  4. Kohfeldt, G., 'Hamburger Studenten auf deutschen und ausländischen Hochschulen', Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte 25 (1924), pp. 189-209, 205