ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Carel Cornelisz. de Hooch

Portrait
Name:Carel Cornelisz. de Hooch
Name variants:Charles de Hooch
Gender:male
Born:Den Haag
Died:Utrecht buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Stillevenontbijtjes

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Dirk Stoop, alias: Dirck Willemsz. van der Stoop |Theodorus / Rodriques / Rodrigo Stoop
collaborated with Cornelis van Poelenburch

References

External biographical records

Primary sources

  1. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 425, volume 2: 426, volume 4: 1346 & volume 5: 1515
  2. Ampzing, Samuel, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland in rijm bearbeyd ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende bevestigd, Haarlem: Adriaen Rooman (1628)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 451-452
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Blankert, Albert, 'Terug naar Charles de Hooch alsmede over het raadsel van het geniaal ‘rapen'', in: Dumas, Charles, Kosten, Jan, Sluijter, Eric Jan & Sluijter-Seijffert, Nicolette C. (eds.) Liber Amicorum Marijke de Kinkelder. Collegiale bijdragen over landschappen, marines en architectuur, Den Haag: (2013), pp. 41-48
  5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)