ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wouter van Steenre

Portrait
Name:Wouter van Steenre
Gender:male
Born:Utrecht circa
Died:Utrecht
Father:Jan van Steenre (? - ca. 1676)
Mother:Aeltgen Woutersdr. van der Schuijr (? - 1679)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameWillem van Steenre
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis van Poelenburchcertain
Friendship
witnessed will of Gerrit de Blau, alias: Blauw | Blou | Blue

References

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 130 (sub Kornelis Poelenburg)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 31, Leipzig: Engelmann (1937)