ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Lambertsz van den Tempel

Portrait
Name:Abraham Lambertsz van den Tempel
Gender:male
Born:Leeuwarden between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Lambert Jacobsz. (ca. 1595 - 1636)
Mother:Aechje Thonisdr (? - 1632)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretgroepsportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Johannes Antonides van der Linden, alias: Lindanus
portrayed Helena Grondt
portrayed Pieter de la Court
portrayed Catharina van der Voort
portrayed Albertine Agnes van Oranje-Nassau
portrayed Cornelia Hooft
portrayed David Leeuw
Education and training
master of Frans Jansz van Mieris Icertain
master of Ary de Voiscertain
master of Isaac Paling, alias: Isaac Paulyncertain
master of Karel de Moor II, alias: Carel de Moorcertain
master of Michiel van Musschercertain
master of Michiel Comans IIcertain
pupil of Lambert Jacobsz.certain
pupil of Joris van Schoten, alias: Joris van Schootencertain
pupil of Jacob Adriaensz Backerprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Eeghen, P., 'Abraham van den Tempel's familiegroep in het Rijksmuseum', Oud-Holland 68 (1953), pp. 170-174. <URL: https://www.jstor.org/stable/42710570>
 3. Broer, A.L., 'Doopsgezinde schilders van vroeger en nu', Doopsgezind Jaarboekje(1980), pp. 70-80
 4. Wijnman, H.F., 'De schilder Abraham van den Tempel', in: Uit de kring van Rembrandt en Vondel: verzamelde studies over hun leven en omgeving, Amsterdam: Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij (1959), pp. 39-93
 5. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
 8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 9. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 10. De Witt, David, 'Abraham van de Tempel as a draughtsman', Oud Holland 119 (2006), pp. 164-196