ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lambert Jacobsz.

Portrait
Name:Lambert Jacobsz.
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Leeuwarden
Father:Jacob Theunisz (1569 - 1625)
Mother:Pietertgen Lubbertsdr (1570 - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Heere Innescertain
master of Petrus Schotanusprobably
master of Margaretha Ariaens de Heer, alias: Arjensdr.probably
master of Jacobus Sibrandi Mancadanprobably
master of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
master of Jacob Adriaensz Backerprobably
master of Govert Flinck, alias: Govaert Flinckcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 126 (sub Gasper de Krayer)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Straat, H.L., 'Lambert Jacobsz, Schilder', De Vrije Fries 28 (1925), pp. 53-94
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 18, Leipzig: Engelmann (1925)
 4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 6. Bulk-Bunschoten, A.M.W., 'De Hoornse wetsverzetting in 1618', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 51 (1997), pp. 50-82, 67
 7. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
 8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 9. Dirkse, P., 'Jacob ontvangt het bebloede kleed van Jozef, door Lambert Jacobsz', Catharijnebrief 57 (1997), pp. 14-18
 10. Halbertsma, Marlite, 'Lambert Jacobsz, een Amsterdammer in Leeuwarden', De Vrije Fries 52 (1972), pp. 15-25