ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Petrus Schotanus

Portrait
Name:Petrus Schotanus
Gender:male
Born:Dronrijp
Died:Leeuwarden before
Father:Bernardus Gellius Schotanus (1576 - 1633)
Mother:Aletta Wilsing (1580 - 1615)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Lambert Jacobsz.probably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Renckens, B.J.A., 'Petrus Schotanus, kerkschilder, 1610-1675', Gens Schotana 1 (1963), pp. 120-128
  3. Schotanus, A.J., 'Petrus Schotanus, bijzonderheden over zijn oeuvre', Gens Schotana 1 (1963), pp. 136-146
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)