ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Govert Flinck

Portrait
Name:Govert Flinck
Name variants:Govaert Flinck
Gender:male
Born:Kleef
Died:Amsterdam
Father:Theunis Govertsz. Flinck (? - ?)
Mother:NN Leeuw (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Religion DenominationRemonstrant
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretschutterstukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Hendrick (van) Uylenburgh
portrayed Reyer Anslo
portrayed Dorothea Berck
portrayed Josephus Coymans
portrayed Dirck Jacobsz Leeuw, alias: Dirck Leewen
portrayed Rembrandt Harmensz. van RijnIndividual portrait
portrayed Govaert Kerckrinck
portrayed Lucas Pieters Conijn
portrayed Dirck Graswinckel, alias: Theodorus
portrayed Geertruida van Loon
portrayed Joost van den Vondel
portrayed Cornelis Bicker van Swieten
portrayed Margarita Tulp
portrayed Johan Maurits van Nassau-Siegen
portrayed by Gerrit Pietersz. van Zijl, alias: Gerard Pietersz. van Zijl
portrayed by Cornelis van Dalen IIIndividual portrait
used as a model Margaretha van Wullen, alias: Margriet; Weulen, Wullenius, van Wiele, van der Wielencertain
used as a model Anna van Wullencertain
used as a model Catharina Maria van Wullencertain
used as a model Catharina Janscertain
Education and training
master of Johan Spilberg II, alias: Johann Spilbergcertain
master of Johannes Buns, alias: Jan Bunscertain
master of Roeland de la Meer, alias: de la Mere / la Mairprobably
master of Bernard Vaillantcertain
master of Jürgen Ovens, alias: Jurriaencertain
pupil of Lambert Jacobsz.certain
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

 1. Vos, Jan, 'Op de beeldekens van G. Flinck', in: Alle de gedichten, Amsterdam: Jacob Lescailje (1662), pp. 319
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 301: 53, 678: 93 & 683: 28
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 504
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 40: 102vo-103 & 44: 203vo-204
 5. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 153
 6. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 18-27
 7. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1921: 511-513 (Aktenummer: 424236)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Verbeek, Winnie, Govert Flinck: een bescheiden Appelles. Onderzoek naar de late historiestukken van Govert Flinck., (2010), (ongepubliceerde masterscriptie UvA januari 2010)
 3. Van den Brink, Peter & Van der Veen, Jaap, Jacob Backer (1608/9-1651), Zwolle: Waanders Uitgevers; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis; Aken: Suermondt-Ludwig-Museum (2008), 70
 4. Van Eeghen, P., 'Abraham van den Tempel's familiegroep in het Rijksmuseum', Oud-Holland 68 (1953), pp. 170-174. <URL: https://www.jstor.org/stable/42710570>
 5. Van Eeghen, I.H., 'Ongrijpbare jeugd. Bij een portret door Govert Flinck', Bulletin van het Rijksmuseum 25; 2 (1977), pp. 55-59
 6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
 7. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 8. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346
 9. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
 10. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het "Schilderhuis" van Govert Flinck en de kunsthandel van Uylenburgh aan de Lauriergracht te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 74 (1982), pp. 70-90
 11. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 41, München-Leipzig: Saur (2004)
 12. Van Kerkwijk, A.O., 'Begrafenispenningen van 17de-eeuwsche Nederlandsche kunstschilders', in: Hofstede de Groot, C. & et al. (eds.) Feestbundel Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 vols.), Amsterdam: (1915), pp. 130-134
 13. Kok, Erna, 'Zonder vrienden geen carrière. De succesvolle loopbanen van de zeventiende-eeuwse kunstenaars Govert Flinck en Ferdinand Bol', De Zeventiende Eeuw 27 (2011), pp. 300-336. <URL: https://hdl.handle.net/11245/1.369461>
 14. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 69
 15. Blankert, Albert & et al., Hollands classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen; Frankfurt am Main: Städelsches Kunstinstitut; Rotterdam: NAi Uitgevers (1999), 168
 16. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 17. Buchbinder-Green, Barbara Joyce, The painted decorations of the Town Hall of Amsterdam, Ann Arbor: s.n. (1974), (Ph. D. thesis, Northwestern University Chicago)
 18. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 19. Von Moltke, J.W., Govaert Flinck, 1615-1660, Amsterdam: M. Hertzberger (1965)
 20. Peltzer, A.R. (ed.) Joachim von Sandrarts Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste von 1675: Leben der berühmten Maler, Bildhauer und Baumeister, München: Hirth (1925)
 21. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 22. Jeroense, Petra, 'Govert Flinck (1615-1660) Eine Künstlerbiographie', Niederdeutsche Beitrage zur Kunstgeschichte 36 (1997), pp. 73-112