ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes Anthoni Flinck

Portrait
Name:Nicolaes Anthoni Flinck
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Rotterdam buried on
Father:Govert Flinck (1615 - 1660)
Mother:Ingetje Claesdr Thoveling (1619 - 1651)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Cornelis van Alkemadecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02)
  2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 389: 653-654, Akte 312, 919: 732-733, Akte 267, 921: 33, Akte 14, 923: 201-203, Akte 46, 1243: 431-434, Akte 172, 3857: 462-557, Akte 104, 3857: 869-872, Akte 152 & 3862: 447-448, Akte 123
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 56: 200-200v (12-5-1671) & 56: 200v-201 (12-5-1671)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 41, München-Leipzig: Saur (2004)
  4. Van Toll, Jurriaan, Nederlandsche Sibbekundigen voor 1853, [Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde 16], Naarden: N.V. Uitgevers-maatschappij A. Rutgers (1944), 57
  5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)