ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Adriaensz Backer

Portrait
Name:Jacob Adriaensz Backer
Gender:male
Born:Harlingen between and
Died:Amsterdam
Father:Adriaen Tjercksz (1575 - 1626)
Mother:Hilkje Folkertsdr (? - 1610)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Religion DenominationRemonstrant
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretregentenstukken
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Reinier Wybrandtsz
portrayed Dirck Jacobsz. Bas
portrayed Jan Evertsz van HeerdeGroup portrait
portrayed Jan Pietersz van den EeckhoutIndividual portrait
portrayed Dirck Arentsen BoschIndividual portrait
portrayed Elisabeth Jansdr. de VogelIndividual portrait
portrayed Arent Dircksz. BoschIndividual portrait
portrayed Johannes Wtenbogaert, alias: Uyttenbogaert
portrayed Abraham Velters
portrayed Willem Jansz. van MidlumGroup portrait
portrayed Hendrick Ricksen, alias: Hendrick RijckszGroup portrait
portrayed Bartholomeus Breenbergh, alias: Breenborch
portrayed Rebecca Schellingwou, alias: Schellingwouw
portrayed Johannes LutmaIndividual portrait
portrayed Sara de BieIndividual portrait
portrayed Adriana van den Bergh, alias: Vanden Berch
portrayed Rombout Kemp
portrayed Abraham de Visscher
portrayed Machteld Bas
worked under commission for Jan van den Berch
Education and training
master of Johan van Noordt, alias: Joan en Johannes en Jan van Noordtprobably
master of Abraham Lambertsz van den Tempelprobably
master of Adam Camerariusprobably
master of Louis Valléeprobably
master of Michael Neidlingercertain
master of Adriaen Tjercksz. Backercertain
master of Jan de Baen, alias: Johannes de Baencertain
master of Wiggert Domanscertain
master of Bernard Vaillantprobably
master of Johannes Leyster, alias: Joannes | Jan Lijster | Listercertain
master of David Eversdijckcertain
master of David van Stapelencertain
master of Jan van Neck, alias: Johan van Neckcertain
pupil of Jan Symonsz Pynasprobably
pupil of Lambert Jacobsz.probably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 336-338
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1947: 447-448 (aktenummer 529354)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Wijnman, H.F., 'De afkomst van Jacob en Adriaen Backer', Oud-Holland 43 (1926), pp. 289-292
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
 4. Van Leeuwen, Noor, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008)
 5. Van den Brink, Peter & Van der Veen, Jaap, Jacob Backer (1608/9-1651), Zwolle: Waanders Uitgevers; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis; Aken: Suermondt-Ludwig-Museum (2008), 11-25
 6. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 1296
 8. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346
 9. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 10. Van Kerkwijk, A.O., 'Begrafenispenningen van 17de-eeuwsche Nederlandsche kunstschilders', in: Hofstede de Groot, C. & et al. (eds.) Feestbundel Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 vols.), Amsterdam: (1915), pp. 130-134
 11. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 228395
 12. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 13. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 14. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 15. Broekman, Inge, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens, Hilversum: Verloren (2005)
 16. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)