ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Margaretha Ariaens de Heer

Portrait
Name:Margaretha Ariaens de Heer
Name variants:Arjensdr.
Gender:female
Born:Leeuwarden between and
Died:Leeuwarden between and
Father:Arjen Willems (? - ?)
Mother:Elisabeth Gerritsdr. (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierenvogels
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukenstukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Marinezeegezichten
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Lambert Jacobsz.probably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923)
  3. Bol, Laurens J., Holländische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den grossen Meistern. Landschaften und Stilleben, München: Klinkhardt und Biermann (1982), (2. Auflage)
  4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  5. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
  6. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)