ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel Comans II

Portrait
Name:Michiel Comans
Gender:male
Born:Rotterdam between and
Died:Noordwijk
Father:Michiel Comans I (1587 - ca. 1664)
Mother:

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Illustratietitelbladen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Michiel van Musscher
Business
has business relation with Daniël van Breen
Education and training
pupil of Maerten Saegmolen, alias: Martinus Saeghmolen / Zaagmolen en Martin Sagemulcertain
pupil of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
pupil of Gabriël Metsucertain
pupil of Adriaen Jansz. van Ostadecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 683: 136, 687: 174 (16-03-1668 Ondertrouw) & 1056: 335
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, 18: 200 (08-07-1661 Kwijtscheldingen: Huis en erv op Bloemstraat)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Thiel, P.J.J., 'Michiel van Musscher's vroegste werk naar aanleiding van zijn portret van het echtpaar Coman', Bulletin van het Rijksmuseum 17 (1969), pp. 3-36
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 20, München-Leipzig: Saur (1998)
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)