ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel van Musscher

Portrait
Name:Michiel van Musscher
Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Amsterdam
Father:Jan Jacobsz van Musscher (? - 1670)
Mother:Catalijntje Michiels Comans (? - 1649)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Religion DenominationRemonstrant
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Isaac Rooleeuw
portrayed Anthony Schellingwouw
portrayed Johannes Hudde
portrayed Agatha Paets
portrayed Caspar Brandt, alias: Casparus
portrayed Tobias Govertsz. van den Wijngaerdt
portrayed Susanneken Jellis
portrayed Michiel Comans II
portrayed Elisabeth van der Meersch, alias: van der Mersche
portrayed Johan Maurits van Nassau-Siegen
portrayed Galenus Abrahamsz. de Haan
portrayed Nicolaes Cornelisz Witsen
portrayed Isaacq Pontanus
portrayed Hendrick van Beeck, alias: Henricus à Beeck
portrayed Peter de Grote, alias: Пётр I Алексеевич Рома́нов
Education and training
master of Dirck Valkenburgcertain
master of Ottomar Elliger IIcertain
pupil of Maerten Saegmolen, alias: Martinus Saeghmolen / Zaagmolen en Martin Sagemulcertain
pupil of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
pupil of Gabriël Metsucertain
pupil of Adriaen Jansz. van Ostadecertain
Friendship
was assisted at marriage by Bastiaen Stopendael
was assisted at marriage by Pieter Jacobsz. Verhoek

References

External biographical records

Primary sources

 1. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>, 103-105 (1-2-1693)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 210-212

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
 3. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 4. Van Thiel, P.J.J., 'Andermaal Michiel van Musscher, zijn zelfportretten', Bulletin van het Rijksmuseum 22 (1974), pp. 131-149
 5. Van Thiel, P.J.J., 'Michiel van Musscher's vroegste werk naar aanleiding van zijn portret van het echtpaar Coman', Bulletin van het Rijksmuseum 17 (1969), pp. 3-36
 6. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 67
 8. Gerhardt, Robert E., 'The Van Musscher Family of Artists', Oud Holland 120 (2007), pp. 107-129
 9. Grijzenhout, Frans, 'Michiel van Musscher and Batholomeus van der Helst: Theft of Honour or Creative Imitation?', in: Boschloo, Anton W.A., Couttre, Jacquelyn N., Dickey, Stephanie S. & Sluijter-Seijffert, Nicolette C. (eds.) Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter, Zwolle: Waanders (2011), pp. 393-406
 10. Lambour, Ruud, 'Doopsgezind of niet? Sybrand Hansz Cardinael, Abraham de Graaf en Gerrit Uylenburg', Doopsgezinde bijdragen NR 27 (2001), pp. 177-194. <URL: http://www.dhkonline.nl/media/481449/27_2001.pdf>
 11. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 12. Lambour, Ruud, 'Het doopsgezind milieu van Michiel van Musscher (1645-1705) en van andere schilders in zeventiende-eeuws Amsterdam: een revisie en ontdekking', Oud Holland 125, nr. 4 (2012), pp. 193-214. <URL: https://www.jstor.org/stable/44287682>, 205
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312