ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joris van Schoten

Portrait
Name:Joris van Schoten
Name variants:Joris van Schooten
Gender:male
Born:Leiden circa
Died:Oegstgeest between and
Father:Francoys Verschoten (? - ?)
Mother:Jannetgen de Raedt (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with David Bailly
portrayed Aelius Everhardus Vorstius
Education and training
master of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
master of Coenraet van der Maes van Avenrode, alias: Coenraad van der Maes van Avenrodecertain
master of Jan Lievenscertain
pupil of Evert Quirynsz. van der Maes, alias: Everard Crijnsz. / Krijnsz. van der Maescertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 130-131

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 1115-1116
  5. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 863
  6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)