ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter de la Court

Portrait
Name:Pieter de la Court
Gender:male
Born:Leiden
Died:Amsterdam
Father:Pieter de la Court (1593 - 1657)
Mother:Jeanne des Planques (1591 - 1663)

Marriages:

Children:

Occupations:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Abraham Lambertsz van den Tempel
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 335-337
  2. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>
  3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 14423
  4. Kernkamp, J.H., 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1683). Met bijlagen (1657-1685)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 72 (1958), pp. 3-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005195701_01/_bij005195701_01_0004.php>, 192