ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Magdalena de la Court

Portrait
Name:Magdalena de la Court
Gender:female
Born:
Died:
Father:Pieter de la Court (1618 - 1685)
Mother:Catharina van der Voort (1622 - 1674)

Marriage:

Child:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Van der Hut, Margreet, 'Backer, Catharina (1689-1766)', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Backer>
  2. Kernkamp, J.H., 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1683). Met bijlagen (1657-1685)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 72 (1958), pp. 3-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005195701_01/_bij005195701_01_0004.php>, 192