ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter de la Court van der Voort

Portrait
Name:Pieter de la Court van der Voort
Gender:male
Born:Leiden
Died:Leiden
Father:Pieter de la Court (1618 - 1685)
Mother:Catharina van der Voort (1622 - 1674)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Giovanni Battista Lurago
commissioned works of art by Philip van der Mij, alias: Philips
commissioned works of art by Willem van Mieris
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 337
  2. Kernkamp, J.H., 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1683). Met bijlagen (1657-1685)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 72 (1958), pp. 3-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005195701_01/_bij005195701_01_0004.php>, 192