ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Alexander (le) Petit

Portrait
Name:Alexander (le) Petit
Gender:male
Born:Den Haag circa
Died:Den Haag between and
Father:Philips le Petit (? - 1651)
Mother:Judith de la Vigne (? - 1659)

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Johannes Harmensz. Borsman
Business
has business relation with Bartholomeus van der Helst
Education and training
master of Willem Doudijns, alias: Guilelmo Doedynscertain
master of Michiel Soetenscertain
master of Willem Larson II, alias: Guliaem / Williamcertain
master of Pieter van Veen (II)certain
master of Pieter (van) Groenewegen de Jonge, alias: Pieter van Groenewegen IIcertain
master of Karel Codde, alias: Carel / Charlescertain
master of Gysbert de Biecertain
master of Johannes Marinusprobably
Friendship
travelling-companion of Frederik Kersseboom, alias: Frederick Casaubon
travelling-companion of Pieter Pietersz. Donker
travelling-companion of Willem Schellinks
witnessed will of Frans Jorisz. Cruijdaen, alias: Franciscus Crudanus
Housing
shared a house / rooms with Thomas Cortiels, alias: Tomas Corteels / Cottier / Cottiemps
shared a house / rooms with Cornelis Schut (II)
shared a house / rooms with Salomon Backereel
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots
shared a house / rooms with Joris Cruijdaen, alias: Georgius Crudanus | Giorgio Crudano

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1922: 542-543 (4-2-1654)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
  3. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952), 88-89, 141
  4. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden. Een akte', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks 6 (1936), pp. 119-128
  5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)