ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joris Cruijdaen

Portrait
Name:Joris Cruijdaen
Name variants:Georgius Crudanus | Giorgio Crudano
Gender:male
Born:Gorinchem circa
Died:Gorinchem
Father:Frans Jorisz. Cruijdaen (1575 - 1655)
Mother:Maria Dirksdr. de Wijn (? - 1656)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
shared a house / rooms with Alexander (le) Petit
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  2. Archief Delft, Delft: Collectie Van der Lely (toegangsnummer 176), 7: 28
  3. Regionaal Archief Gorinchem, Gorinchem: Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB), 1583-1812 (toegangsnummer 16), 1: 255 (7-7-1633)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 600: 91 (1-2-1640 aktenr 305157)

Secondary sources

  1. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K√ľnstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913), 174
  2. Bertolotti, Antonino, Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nei secoli XVI, e XVII (2 vols.), Roma: Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche (1880-1885), (reprint, Bologna, Arnoldo Forni editore, 1974), volume 1: 131, 134
  3. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952), 88-89
  4. Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland (2 vols.), Utrecht: Oosthoek (1922). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100007883>
  5. Van Dijk, R.F., 'De wapentekenaars en genealogen Job de Lange en Jan van Kuyl', Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Hollandse vereniging voor genealogie 61 (2006), pp. 9-16
  6. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden. Een akte', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks 6 (1936), pp. 119-128