ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Bodding van Laer

Portrait
Name:Pieter Bodding van Laer
Name variants:Bamboccio | Bamboots
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:
Father:Jacob Claesz Bodding (1571 - 1628)
Mother:Magdalena Heyns (1573 - 1628)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Landschapgrotten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Esaias van den Velde I, alias: Josias / Osiasprobably
Housing
lodger of Nicolaes Bodding van Laer, alias: Nicolaus Boddingius
shared a house / rooms with Steven Huybertsz. van 't Hoff, alias: Steven de Corte | Stefanus of Stefano de Corte | Steven Huijbertsz. van Everdingen
shared a house / rooms with Jean Ducamps, alias: Giovanni di Filippo del Campo / Jean Duchamps / Jean Asol
shared a house / rooms with Gerard van Kuijll, alias: Gerard van Krick
shared a house / rooms with Steven Huybertsz. van 't Hoff, alias: Steven de Corte | Stefanus of Stefano de Corte | Steven Huijbertsz. van Everdingen
shared a house / rooms with Reynier (van) Heuckelom, alias: Reinier van Heukelom
shared a house / rooms with Joris Cruijdaen, alias: Georgius Crudanus | Giorgio Crudano
shared a house / rooms with Alexander (le) Petit

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U020a002: 409 (18-8-1640)
 2. Noord-Hollands Archief, Haarlem: Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) (toegangsnr. 1617), 145: 96-97 (9-10-1654 scans nrs 102-103)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 359-364
 4. Regionaal Archief Rivierenland, Tiel: Archieven van de gerechtsbank van het graafschap Culemborg en de Kamer van justitie van de grafelijke Raad, 1440-1811 (toegangsnummer 1517), 5712 (1640)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 7. Janeck, Axel, Untersuchung über den holländischen Maler Pieter van Laer, genannt Bamboccio, Würzburg: Gugel (1968)
 8. Welcker, A., 'P. Boddink alias Pieter van laer, Orlando Bodding alias Roeland of Orlando van laer, Nicolaes Bodding alias N. Boddingh van Laer of Ds. Nicolaes Boddingius', Oud-Holland 59 (1942), pp. 80-89
 9. Kurtz, G.H., 'Archiefsprokkeling. Nog eens: Bodding (van Laer)', Oud-Holland 73 (1958), pp. 231-232. <URL: https://www.jstor.org/stable/42718473>
 10. Huys Janssen, Paul, 'Pieter van Laer, Benjamin Cuyp, Gerard Douffet and Karel Dujardin in Utrecht', Mercury 11 (1990), pp. 53-56, 53
 11. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden. Een akte', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks 6 (1936), pp. 119-128
 12. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. Blankert, A., 'Over Pieter van Laer als dier- en landschapschilder', Oud Holland 83 (1968), pp. 117-134
 15. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen: Laer, Stoop', Oud-Holland 56 (1939), pp. 125
 16. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden', Oud-Holland 49|50 (1932)|(1933), pp. 1-17|103-117, 250-262