ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Steven Huybertsz. van 't Hoff

Portrait
Name:Steven Huybertsz. van 't Hoff
Name variants:Steven de Corte | Stefanus of Stefano de Corte | Steven Huijbertsz. van Everdingen
Gender:male
Born:Gorinchem circa
Died:Rome
Father:Hubert Roeloffsz. (? - 1617)
Mother:Janneken Jan Baudewijnsdr. (? - 1594)

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
shared a house / rooms with Hendrik de Keyser, alias: Henrico Kaiser | Arrigo de Caser
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots
shared a house / rooms with Jean Ducamps, alias: Giovanni di Filippo del Campo / Jean Duchamps / Jean Asol
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots
shared a house / rooms with Reynier (van) Heuckelom, alias: Reinier van Heukelom

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  2. Regionaal Archief Rivierenland, Tiel: Archieven van de gerechtsbank van het graafschap Culemborg en de Kamer van justitie van de grafelijke Raad, 1440-1811 (toegangsnummer 1517), 5712 (1640)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008), 225, 226, 409
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 21, München-Leipzig: Saur (1999)
  3. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
  4. Swillens, P.T.A., Prisma Schilderslexicon: bevat ruim 4000 namen van Nederlandse en Belgische schilders, tekenaars, graveurs, etsers, houtsnijders, decorateurs, miniaturisten enz. van de 15e eeuw af tot heden, Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (1957), 135
  5. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden. Een akte', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks 6 (1936), pp. 119-128
  6. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
  7. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987), 26, 89, 91 & 94 (noot 4)
  8. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150