ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jean Ducamps

Portrait
Name:Jean Ducamps
Name variants:Giovanni di Filippo del Campo / Jean Duchamps / Jean Asol
Gender:male
Born:Kamerijk (Cambrai) circa
Died:Madrid after
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Braeff
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Abraham Janssens van Nuyssen Icertain
Housing
shared a house / rooms with Thomas Cortiels, alias: Tomas Corteels / Cottier / Cottiemps
shared a house / rooms with Gerard van Kuijll, alias: Gerard van Krick
shared a house / rooms with Alexander Anthonisz. van Wevelinckhoven
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots
shared a house / rooms with Steven Huybertsz. van 't Hoff, alias: Steven de Corte | Stefanus of Stefano de Corte | Steven Huijbertsz. van Everdingen
shared a house / rooms with Reynier (van) Heuckelom, alias: Reinier van Heukelom

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 16, München-Leipzig: Saur (1997)
  4. Hoogewerff, G.J., 'Pieter van Laer en zijn vrienden. Een akte', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks 6 (1936), pp. 119-128
  5. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
  6. Montias, John Michael, 'A Bramer document about Jean Ducamps, alias Giovanni del Campo', in: Logan, Anne-Marie (ed.) Essays in Northern European art presented to Egbert Haverkamp-Begemann on his sixtieth birthday, Doornspijk: Davaco (1983), pp. 178-82
  7. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150