ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Thomas Cortiels

Portrait
Name:Thomas Cortiels
Name variants:Tomas Corteels / Cottier / Cottiemps
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jan van Mechelen, alias: Hans van Mechelencertain
Housing
shared a house / rooms with Jean Ducamps, alias: Giovanni di Filippo del Campo / Jean Duchamps / Jean Asol
shared a house / rooms with Antonie Colijn, alias: Antonio Colina
shared a house / rooms with Salomon Backereel
shared a house / rooms with Cornelis Schut (II)
shared a house / rooms with Alexander (le) Petit
shared a house / rooms with Salomon Backereel

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 507 & 508

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 110
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 21, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)