ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerard van Kuijll

Portrait
Name:Gerard van Kuijll
Name variants:Gerard van Krick
Gender:male
Born:Gorinchem
Died:Gorinchem circa
Father:Frank Adriaansz. van Kuijll (? - ?)
Mother:Johanna Gerards van Blockland (1574 - ?)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameGysbert van der Kuyl
Identity Nickname (Bentvueghels) Stijgbeugel
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Genregezelschappen
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Gerard Hermansz van Honthorst, alias: Gerritcertain
Friendship
travelling-companion of Alexander Anthonisz. van Wevelinckhoven
Housing
shared a house / rooms with Jean Ducamps, alias: Giovanni di Filippo del Campo / Jean Duchamps / Jean Asol
shared a house / rooms with Pieter Bodding van Laer, alias: Bamboccio | Bamboots

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Sluijter, Eric Jan, 'Niet Gysbert van der Kuyl uit Gouda, maar Gerard van Kuijl uit Gorinchem (1604-1673), een identiteitsverwisseling sinds Houbraken', Oud Holland 91 (1977), pp. 166-194
  3. Sluijter, Eric Jan, 'Een aanvulling op het oeuvre van Gerard van Kuijl', Oud Holland 92 (1978), pp. 264-265
  4. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
  5. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
  6. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)