ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Doudijns

Portrait
Name:Willem Doudijns
Name variants:Guilelmo Doedyns
Gender:male
Born:Den Haag
Died:Den Haag buried on
Father:Johan Doudijns (1596 - 1665)
Mother:Wilhelmina Loquermans (? - 1665)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Diomedes
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Nicolaas van Ravesteyn IIcertain
master of Gysbert de Biecertain
master of Willem Wissingcertain
master of Nicolaes Hooft, alias: Nicolas Hooftcertain
master of François Beeldemakercertain
master of Erasmus Arondeus, alias: Arondelcertain
master of Bartholomeus van Bourgindiscertain
master of Daniël Jacobscertain
master of Dominicus van Wijnen, alias: Domenicuscertain
pupil of Alexander (le) Petitcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 234-235
  2. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Schildersbrieven - Bijzondere Collecties - OV 2 (toegangsnummer 8001-01), 299

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 9, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 29, München-Leipzig: Saur (2001)
  4. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  5. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46