ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartholomeus van der Helst

Portrait
Name:Bartholomeus van der Helst
Gender:male
Born:Haarlem circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Lodewyck Lowys van der Helst (ca. 1579 - 1638)
Mother:Aeltgen Bartels (? - 1636)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretregentenstukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretschutterstukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Ludolf Backhuyzen I, alias: Ludolph Backhuijzen
collaborated with Jan Weenix, alias: Joan / Johan Weeninx
collaborated with Willem van de Velde I (de Oude)
portrayed Maria de Keersgieter
portrayed Abraham Servaes del Court
portrayed Daniel Wolfraedt, alias: Wulfraet
portrayed Edel Dirx Schellingers
portrayed Jan Meures, alias: Meurs; Mueres
portrayed Anthony van Heeden
portrayed Hendrick Gerritsz. Velthoen
portrayed Abraham Willemsz van Beijerlant, alias: Abraham Guillaume de Boyrlant
portrayed Pierre Sauchelle
portrayed Gerard Andriesz. Bicker
portrayed Wendela Vincents van Bronckhorst, alias: Weijntje
portrayed Dirck de Vlaming van Outshoorn
portrayed Thomas Pietersz. Hartoch
portrayed Petrus Scriverius, alias: Pieter Hendricksz. Schrijver
portrayed Anna de Carpentier
portrayed Pieter Lucasz van der Venne
portrayed Frans Banninck Cocq
portrayed Paulus Potter
portrayed Johan Huydecoper heer van Maarsseveen
portrayed Aert Jansz. van Nes
portrayed Geertruida den Dubbelde
worked under commission for Cornelis (van) Nerven, alias: Cornelis van Erven
Business
has business relation with Alexander (le) Petit
Education and training
master of Lodewijck van der Helstcertain
master of Marcus Waltusz., alias: Markes Waltes / Waltiscertain
pupil of Nicolaes Eliasz. Pickenoycertain
Friendship
ward of Thomas Jacobsz. Sergeant

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 480: 388
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 9-10
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1922: 542-543 (4-2-1654) & 2421B: 62
 4. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 398-421

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Gent, Judith, Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk, Utrecht: s.n. (2011), (PhD thesis). <URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/196748>
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 6. Hell, Maarten, De Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbare leven, Nijmegen: Vantilt (2017), 182
 7. Middelkoop, Norbert Emmanuel, Schutters, gildebroeders, regenten en regentessen. Het Amsterdamse corporatiestuk 1525-1850 (3 vols.), s.l.: s.n. (2019), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 8. De Gelder, J.J., Bartholomeus van der Helst : een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn œuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen, Rotterdam: W.L. & J. Brusse (1921)
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Oldenhage, Celine, 'Vergeten schilderij van Bartholomeus van der Helst (her)ontdekt', Amstelodamum. Tijdschrift voor de kennis van Amsterdam 110 (2023), pp. 25-35
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)