ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes Eliasz. Pickenoy

Portrait
Name:Nicolaes Eliasz. Pickenoy
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam between and
Father:Elias Claesz Pickenoy (ca. 1566 - 1640)
Mother:Hijltgen Pickhof (1563 - 1638)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretregentenstukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Reynier Reyniersz. van Buren
portrayed Johanna le Maire
portrayed Pieter van Son
portrayed Rombout Jacobsz de Jonge
portrayed Laurens Joosten Baeck
portrayed Dieuwer Jacobsdr. Harencarspel
portrayed Nicolaes Tulp, alias: Nicolaus Tulpius
portrayed Clementia van den VondelIndividual portrait
Education and training
master of Pieter Nasonprobably
master of Bartholomeus van der Helstcertain
pupil of Cornelis Pietersz. van der Voortprobably
Friendship
witnessed baptism of Salomon de Coningh

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1: 347 (10-1-1588) & 426: 4 (24-3-1621)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Six, J., 'Nicolaes Eliasz Pickenoy', Oud-Holland 4 (1886), pp. 81-108
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 10, Leipzig: Engelmann (1914)
  4. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 763.0007
  5. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilder Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1588-1650/56) en zijn familie. Een geslacht van wapensteensnijders, goud- en zilversmeden te Amsterdam', in: Briët, C.P. & Plomp, N. (eds.) Liber amicorum jhr. mr. C. C. van Valkenburg, 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie (1985), pp. 152-160
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  9. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)