ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes Tulp

Portrait
Name:Nicolaes Tulp
Name variants:Nicolaus Tulpius
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Wealth Gross wealth280000-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Rembrandt Harmensz. van RijnGroup portrait
portrayed by Nicolaes Eliasz. Pickenoy
portrayed by J├╝rgen Ovens, alias: Jurriaen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 421: 223 (02-06-1617) & 436: 150 (18-09-1630)
  2. Dozy, C.M., 'Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641', Algemeen Nederlandsch Familieblad 1 (nr 11 1883), pp. 4-5, 4 (promotie Leiden 8-11-1614)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 1250-1251
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 10345
  3. Zandvliet, Kees, De 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen: Walburg Pers (2018), 231 (nr 174)