ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Elias Claesz Pickenoy

Portrait
Name:Elias Claesz Pickenoy
Name variants:Elias Pietersz.
Gender:male
Born:Antwerpen between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Nicolaes Pickenoy (? - 1565)
Mother:Elisabeth Vermeren (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 662: 45 (26-7-1586) & 1090: 82v (25-5-1640)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 593: 486 (scan nr. 245, 11-3-1631) & 664: 167 (17-5-1630)

Secondary sources

  1. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs. Eerste vervolg', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 2 (1879-1880), pp. 161-168, 167
  2. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilder Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1588-1650/56) en zijn familie. Een geslacht van wapensteensnijders, goud- en zilversmeden te Amsterdam', in: Briët, C.P. & Plomp, N. (eds.) Liber amicorum jhr. mr. C. C. van Valkenburg, 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie (1985), pp. 152-160