ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis (van) Nerven

Portrait
Name:Cornelis (van) Nerven
Name variants:Cornelis van Erven
Gender:male
Born:Tilburg between and
Died:Rotterdam
Father:Cornelis Damianus van Nerven (? - 1608)
Mother:Catharina Michiels Wagemakers (? - 1626)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Bartholomeus van der Helst
Housing
tennant of Antoinette Houwaert

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02), (2-1-1644), (9-12-1625 ) & (18-12-1661)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 188 (sub Gysbert Verhoek)
 3. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 401-402 (5-6-1658)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
 3. Adriaenssen, Leo, 'Verborgen kunst en kunstenaars', In Brabant: Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed 1; 0 (2009), pp. 46-50
 4. Weisman, A.W., 'Jacob van Campen in 1654', in: Hofstede de Groot, C. & et. al. (eds.) Feestbundel Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 vols.), Amsterdam: (1915), pp. 283-291
 5. Alting Mees, Nelly, 'Schilderijen op de Rotterdamsche kermis', Oud Holland 33 (1915), pp. 63
 6. Van Erve, John, De Brabantse familie Van Nerven: chirurgijnen, kunstenaars, boeren, arbeiders, Nieuwegein: s.n. (2015), 50-56
 7. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 8. Alting Mees, Nelly, 'Aanteekeningen over oud-Rotterdamsche kunstenaars, III', Oud-Holland 31 (1913), pp. 241-268
 9. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 231 (27-7-1655), 232 (7-12-1654) & 232 (11-8-1655)