ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel van Nerven

Portrait
Name:Michiel van Nerven
Name variants:Michiel van Erven
Gender:male
Born:Rotterdam circa
Died: after
Father:Cornelis (van) Nerven (ca. 1604 - 1661)
Mother:Neeltge Claesdr. van der Ameyde (? - ca. 1640)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 347: 40 (21-6-1663), 347: 45 (13-4-1665), 347: 50 (14-3-1667), 347: 58 (29-10-1670) & 1158: 150 (7-11-1670)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 188 (sub Gysbert Verhoek)

Secondary sources

  1. Van Erve, John, De Brabantse familie Van Nerven: chirurgijnen, kunstenaars, boeren, arbeiders, Nieuwegein: s.n. (2015), 56-58
  2. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 302 (1660)