ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Pietersz. Donker

Portrait
Name:Pieter Pietersz. Donker
Gender:male
Born:Gouda circa
Died:Gouda
Father:Pieter Doncker (? - ?)
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jacob Jordaens I, alias: Jacques Jordaenscertain
Friendship
travelling-companion of Willem Schellinks
travelling-companion of Alexander (le) Petit
travelling-companion of Frederik Kersseboom, alias: Frederick Casaubon

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 93-94
  2. Walvis, Ignatius, Beschryving der stad Gouda, bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen, vryheeren, gelegendheid, hooftneringe, rechtsgebied, handvesten, regeeringe, regeerders, overdragten met andere steden, voornaame gebouwen, Godshuysen, schoolen, ge, Gouda: Johannes en Andries Endenburg; Leiden: Christiaen Vermey (1714), 336-337

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 9, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 28, München-Leipzig: Saur (2001)